מוצרי פרסום .jpg

המחירים של כל מוצרי הפרסום אינם כוללים הדפסה.

תוספת הדפסה בצבע אחד עד 500 יחידות - 250 ש״ח בנוסף למחיר הכולל.

תוספת הדפסה בצבע אחד 501-1000 יחידות - 350 ש״ח בנוסף למחיר הכולל.