פנקסי חשבונית מס / קבלה 4 בדף

גודל: A4 

נייר: כימי

צבע הדפסה: שחור / כחול

חשבונית מס / קבלה 4 בדף

0.00 ₪מחיר